Končekov vlahový index

Text hesla

Končekov vlahový index, Končekov index zavlaženia, zn. \(I_z\) — klimatologický index využívaný prevažne na regionalizáciu podnebia z hľadiska vlahových pomerov. Je definovaný pomocou zjednodušenej rovnice vodnej bilancie za vegetačné obdobie (apríl – september), v ktorej sa v danom období zohľadňujú o. i. úhrn zrážok, priemerná teplota vzduchu a priemerná rýchlosť vetra (meraná o 14. h). Bol použitý pri klimatologickej rajonizácii podnebia Československa na vymedzenie jednotlivých podoblastí: suchá (\(I_z\) < −20), mierne suchá (−20 ≤ \(I_z\) < 0), mierne vlhká (0 ≤ \(I_z\) < 60), vlhká (60 ≤ \(I_z\) < 120) a veľmi vlhká (\(I_z\) ≥ 120).

Zverejnené 19. mája 2022.

Končekov vlahový index [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koncekov-vlahovy-index