kompromitácia

Text hesla

kompromitácia [lat.] —

1. (verejné) poškodenie dobrého mena, dobrej povesti;

2. získanie neoprávneného prístupu k utajeným informáciám.

Zverejnené 17. marca 2022.

Kompromitácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kompromitacia