komplementárne farby

Text hesla

komplementárne farby, doplnkové farby — dvojice farieb, ktoré pri vhodnom zmiešaní dávajú achromatickú farbu (→ farba).

Text hesla

komplementárne farby, doplnkové farby — dvojice farieb, ktoré pri vhodnom zmiešaní dávajú achromatickú farbu (→ farba).

Zverejnené 20. júla 2021.

citácia

Komplementárne farby [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-07-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komplementarne-farby