kompetícia

Text hesla

kompetícia [lat.] — súperenie, súťaženie; ekol. aj konkurencia — súperivý vzťah medzi dvoma alebo medzi viacerými jedincami určitého druhu organizmu, ktoré pokrývajú svoje potreby z rovnakých zdrojov. Pri rastlinách je častá napr. kompetícia o živiny a svetlo, pri živočíchoch napr. kompetícia o priestor, úkryt či o potravu. Rozlišuje sa vnútrodruhová (intrašpecifická) kompetícia, ktorá sa uskutočňuje medzi jedincami rovnakého druhu vnútri určitej populácie, a medzidruhová (interšpecifická) kompetícia, ktorá sa uskutočňuje medzi populáciami rôznych druhov a veľmi často vedie k ústupu alebo až k vyhynutiu jedného z druhov.

Zverejnené 30. júna 2021.

Kompetícia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kompeticia