komodita

Text hesla

komodita [fr.], angl. commodity — surovina, materiál alebo ovládateľná prírodná sila, s ktorou sa obchoduje na organizovaných medzinárodných trhoch (burzách) tovarov a služieb (trh s ropou, so pšenicou, s kávou, s elektrinou a pod.). Komodity sú obyčajne vzájomne zastupiteľné (produkty jednotnej hodnoty a kvality vyrábané viacerými výrobcami) a obchoduje sa s nimi vo väčších množstvách (podľa podmienok stanovených komoditnou burzou). V širšom význame predstavuje komodita každú vec (výrobok, tovar), ktorá sa vyrába na účely spotreby alebo výmeny na trhu a ktorá je (najmä) v medzinárodnom obchode predmetom kúpy alebo predaja (dovozu alebo vývozu).

Text hesla

komodita [fr.], angl. commodity — surovina, materiál alebo ovládateľná prírodná sila, s ktorou sa obchoduje na organizovaných medzinárodných trhoch (burzách) tovarov a služieb (trh s ropou, so pšenicou, s kávou, s elektrinou a pod.). Komodity sú obyčajne vzájomne zastupiteľné (produkty jednotnej hodnoty a kvality vyrábané viacerými výrobcami) a obchoduje sa s nimi vo väčších množstvách (podľa podmienok stanovených komoditnou burzou). V širšom význame predstavuje komodita každú vec (výrobok, tovar), ktorá sa vyrába na účely spotreby alebo výmeny na trhu a ktorá je (najmä) v medzinárodnom obchode predmetom kúpy alebo predaja (dovozu alebo vývozu).

Zverejnené 8. januára 2021.

Komodita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komodita