kombed

Text hesla

kombed — orgán sovietskej moci na vidieku (skratka z rus.: komitet bednoty = výbor chudoby) v období občianskej vojny v Rusku 1918 – 1920. Kombedy vznikali na základe Dektrétu o organizovaní a zásobovaní dedinskej chudoby z 11. 6. 1918 s cieľom vyriešiť potravinovú krízu na vidieku uskutočňovaním politiky vojnového komunizmu. Ich členovia (miestni obyvatelia) mali za úlohu vypátrať zásoby potravín ukrývané strednými a bohatými sedliakmi, napomáhať ich rekviráciu a prerozdeľovať ich. Kombedy trvali krátko, ich kruté spôsoby (často i teror obyvateľstva) a celkové pôsobenie v období nedostatku potravín mali za následok množiace sa roľnícke nepokoje. Uznesenie o ich zrušení bolo prijaté na 6. všeruskom zjazde sovietov v novembri 1918, Všeruský ústredný výkonný výbor sovietov koncom roka (2. 12.) 1918 nariadil ich zrušenie. Počas krátkej existencie bolo na území sovietskeho Ruska vytvorených okolo 122- až 139-tis. kombedov.

Zverejnené 28. októbra 2018.

Kombed [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-04-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kombed