Komárovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Komárovce, Komaróc — obec v okrese Košice-okolie v Košickom kraji v juhozápadnej časti Košickej kotliny, 205 m n. m.; 405 obyvateľov, 39,6 % slovenskej, 59,0 % maďarskej národnosti (2021). Územie je budované neogénnymi sedimentárnymi horninami, na ktorých sú riečne náplavy, má rovinný reliéf, je odlesnené a poľnohospodársky využívané.

Obec písomne doložená v roku 1365 ako Kamarouch, 1374 Kamaroch, 1402 Komarach, 1404 Kamaroch, 1410 Comaroch, 1419 Komarowch, 1427 Komaroch, 1430 Comarocz, 1449 Kamarocz, v rokoch 1453, 1553 Komarocz, 1605, 1638 Kamarocz, v roku 1702 Komárocz, 1773 Komorócz, Komorocz, Komarowcze, 1786 Komarócz, Komarowce, 1808 Komárócz, Komárowce, 1863 Komáróc, v rokoch 1873 – 88 Komaróc, 1892 – 95 Komáróc, 1898 – 13 Komaróc, v roku 1920 Komárovce, v rokoch 1927 – 38 Komárovce, Komáróc, 1938 – 45 Komaróc, 1945 – 48 Komárovce, Komáróc, v roku 1948 Komárovce.

Pôvodne patrila Abovcom, od roku 1402 ako majetok hradného panstva Veľká Ida Peréniovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V rokoch 1939 – 44 bola pripojená k Maďarsku.

Archeologické nálezy: stopy osídlenia kultúry s východnou lineárnou keramikou, bukovohorskej kultúry, osídlenia z neolitu a z bronzovej doby, osídlenie z vrcholného až z neskorého stredoveku (12. – 13. stor.).

Stavebné pamiatky: klasicistický reformovaný kostol (začiatok 19. stor., obnovený 1937), rímskokatolícky Kostol nanebovstúpenia Pána (1928).

Zverejnené 28. októbra 2018. Aktualizované 17. februára 2023.

Komárovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komarovce-0