Kolumbijská univerzita

Text hesla

Kolumbijská univerzita, Columbia University — súkromná univerzita so sídlom v New Yorku. Bola založená v roku 1754 anglickým kráľom Jurajom II. ako King’s College, patrí k 9 koloniálnym vysokým školám založeným pred Deklaráciou nezávislosti USA. V roku 1784 bola premenovaná na Columbia College, od roku 1896 má súčasný názov.

Patrí k najprestížnejším univerzitám v USA, poskytuje vzdelanie vyše 30-tis. študentom (2016; tretina študentov nepochádza z USA), z toho okolo 21-tis. študentom v doktorandských programoch, na 20 fakultách (college, school) pokrývajúcich oblasti práva (School of Law, založená 1858), stavebníctva a aplikovaných vied (The Fu Foundation School of Engineering and Applied Science, založená 1864), medicíny (College of Physicians and Surgeons, založená 1767), architektúry (Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, založená 1881), pedagogiky a vzdelávania (Teachers College, založená 1892), medzinárodných vzťahov (School of International and Public Affairs, založená 1946), ďalej v študijných programoch všeobecných štúdií, zubného lekárstva, obchodu, sociálnej práce, umenia, verejného zdravotníctva, žurnalistiky, teológie a i. Jej súčasťou sú aj viaceré multidisciplinárne výskumné ústavy, vedecké laboratóriá a centrá, napr. Columbia Nano Initiative (nanotechnológie), Data Science Institute (inovatívne technológie zberu a interpretácie údajov), Nevis Laboratories (jadrová fyzika), Center for Computational Biology and Bioinformatics (biológia, bioinformatika), Integrated Systems Laboratory (elektrotechnika), Columbia Water Centre (hydrológia), Lamont-Doherty Earth Observatory (geofyzika, geochémia, oceánografia), ako aj medzinárodné pobočky Columbia Global Centers (riešenie problémov globálnej ekonomiky a spoločnosti a ich prepojenie na jednotlivé regióny) v 8 krajinách (Brazília, Čile, Čína, Francúzsko, India, Jordánsko, Keňa, Turecko), ďalej vydavateľstvo (Columbia University Press, založené 1893), knižnice (najväčšia Butler Library vlastní okolo 2 mil. zväzkov), divadlo, moderné športové centrum (Campbell Sports Center, otvorené 2012) a i.

V priebehu 20. stor. sa Kolumbijská unverzita vyvinula na významnú vedeckovýskumnú inštitúciu, o. i. bol tam vyvinutý širokopásmový, frekvenčne modulovaný rozhlas (Edwin Howard Armstrong, 1933), rozštiepený urán (1939 John Ray Dunning demonštroval štiepenie uránu pomocou cyklotrónu inštalovaného na Kolumbijskej univerzite) a skonštruovaný maser (Charles Hard Townes, 1954). S Kolumbijskou univerzitou je spojených viacero nositeľov Nobelovej ceny (Sidney Altman, Milton Friedman, Joseph E. Stiglitz) a i. významných ocenení, traja prezidenti USA (Theodore Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, Barack Obama) a ďalšie významné osobnosti. Univerzita udeľuje Pulitzerovu cenu.

Zverejnené 30. júna 2023.

Kolumbijská univerzita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kolumbijska-univerzita