kolísanie klímy

Text hesla

kolísanie klímy, kolísanie podnebia, fluktuácia klímy — periodická zmena klímy, ktorá na rozdiel od klimatickej zmeny nemá jednostranný alebo progresívny charakter. Vyznačuje sa dlhodobým kolísaním hodnôt meteorologických prvkov (i so značnými amplitúdami) okolo určitého priemeru a prejavuje sa predovšetkým v teplotných a vlahových pomeroch, t. j. v obojsmerných viacročných výkyvoch teploty vzduchu, atmosférických zrážok, slnečného svitu a pod. Kolísania klímy zasahujú rôzne veľké oblasti Zeme a majú rôzne dlhú periódu; kolísania klímy s periódou niekoľko desiatok rokov, príp. až niekoľko sto rokov, sa nazývajú sekulárne. Príčinou kolísania klímy sú väčšinou dlhodobejšie vratné zmeny všeobecnej cirkulácie atmosféry. Kolísania klímy sa často prekrývajú s klimatickými zmenami, pričom zväčšujú alebo zmenšujú ich účinky.

Zverejnené 16. júna 2023.

Kolísanie klímy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kolisanie-klimy