kolektívne nevedomie

Text hesla

kolektívne nevedomie — ústredný pojem analytickej psychológie Carla Gustava Junga. V kontraste so Sigmundom Freudom a jeho personalistickým pohľadom na ľudské nevedomie ako na miesto na vytesnené osobné, prevažne sexuálne konflikty jedinca obsah nevedomia podľa C. G. Junga presahuje individuálne skúsenosti a odráža spoločnú, kolektívnu históriu ľudstva. Autonómne obrazy nevedomia, tzv. archetypy, sú vrodené a zohrávajú dôležitú úlohu v umení, náboženstve i v politike.

Zverejnené 14. júna 2023.

Kolektívne nevedomie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kolektivne-nevedomie