kolega

Text hesla

kolega [lat.] — spolupracovník; vzájomné oslovenie (označenie) príslušníkov rovnakého povolania alebo zamestnania.

Zverejnené 21. decembra 2023.

Kolega [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kolega