kokošník

Text hesla

kokošník [rus.] —

1. súčasť odevu, tradičná ozdoba hlavy vydatých ruských žien v podobe zdobenej čelenky. Mohla mať rozličný tvar (špicatý, oblý) a výšku, zvyčajne bola ozdobená ornamentálnou výšivkou alebo aplikáciou;

2. archit. dekoratívny exteriérový prvok v sakrálnej pravoslávnej architektúre východných Slovanov. Najčastejšie má tvar polkruhového oblúka alebo oslieho chrbta a je bohato profilovaný. Kokošníky bývajú zvyčajne umiestnené stupňovito nad sebou (smerom nahor sa môžu aj zmenšovať) na pyramidálne, kužeľovito alebo stanovo tvarovanej hmote kostola a podopierajú štíhly tambur s nasadenou cibuľovitou prilbicou, napr. Chrám premenenia Pána na ostrove Kiži (Spassko-preobraženskij sobor, nazývaný aj Letný chrám; 1713 – 14). Kokošník vznikol v 16. stor. v ruskej architektúre, odtiaľ sa rozšíril aj do iných krajín. Na území Slovenska sa vyskytuje v oblasti Šariša.

Text hesla

kokošník [rus.] —

1. súčasť odevu, tradičná ozdoba hlavy vydatých ruských žien v podobe zdobenej čelenky. Mohla mať rozličný tvar (špicatý, oblý) a výšku, zvyčajne bola ozdobená ornamentálnou výšivkou alebo aplikáciou;

2. archit. dekoratívny exteriérový prvok v sakrálnej pravoslávnej architektúre východných Slovanov. Najčastejšie má tvar polkruhového oblúka alebo oslieho chrbta a je bohato profilovaný. Kokošníky bývajú zvyčajne umiestnené stupňovito nad sebou (smerom nahor sa môžu aj zmenšovať) na pyramidálne, kužeľovito alebo stanovo tvarovanej hmote kostola a podopierajú štíhly tambur s nasadenou cibuľovitou prilbicou, napr. Chrám premenenia Pána na ostrove Kiži (Spassko-preobraženskij sobor, nazývaný aj Letný chrám; 1713 – 14). Kokošník vznikol v 16. stor. v ruskej architektúre, odtiaľ sa rozšíril aj do iných krajín. Na území Slovenska sa vyskytuje v oblasti Šariša.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kokošník [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kokosnik