koiné

Text hesla

koiné [gr.] — jaz.

1. nadnárečový (oficiálne nekodifikovaný) útvar starogréckeho jazyka, ktorý sa sformoval vo 4. stor. pred n. l. a slúžil ako dorozumievací jazyk všetkých Grékov;

2. nadnárečový jazykový útvar založený na území uprednostňujúcom výrazy spoločné viacerým nárečiam, interdialekt.

Zverejnené v marci 2017.

Koiné [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koine