koeficient priľnavosti

Text hesla

koeficient priľnavosti — pomer trecej sily \(T\) a normálovej sily \(N\) (kolmého zaťaženia) pneumatiky na povrch vozovky: \(\mu =\frac{T}{N}\). Podľa Coulombových zákonov koeficient priľnavosti (resp. trenia) by nemal závisieť od normálového zaťaženia, veľkosti dotykovej plochy, rýchlosti pohybu ani od teploty, čo v skutočnosti presne neplatí. Koeficient priľnavosti je väčší v pokoji než pri pohybe, čo sa výhodne uplatňuje pri brzdení (→ ABS).

Zverejnené v marci 2017.

Koeficient priľnavosti [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koeficient-prilnavosti