koeficient kĺzavého trenia

Text hesla

koeficient kĺzavého trenia, súčiniteľ kĺzavého trenia, faktor kĺzavého trenia — bezrozmerná veličina (zn. \(\mu\) alebo \(f\)) sprostredkúvajúca vzťah medzi silou \(F_k\) kĺzavého (šmykového) trenia, ktorá pôsobí proti pohybu telesa kĺžuceho sa (šmýkajúceho sa) po podložke, a normálovou zložkou sily \(F_n\), ktorou je teleso k podložke pritláčané: \(F_k = \mu F_n\). Hodnota koeficientu kĺzavého trenia závisí od vlastností povrchov telesa a podložky (druhu materiálov, drsnosti). Ak je teleso vzhľadom na podložku v pokoji (napr. na mierne naklonenej rovine), koeficient kĺzavého trenia má vtedy väčšiu hodnotu a nazýva sa koeficient (faktor) adhézie. Väčšia hodnota koeficientu adhézie v porovnaním s koeficientom kĺzavého trenia sa využíva v antiblokovacích systémoch brzdenia automobilov (ABS).

Zverejnené v marci 2017.

Koeficient kĺzavého trenia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koeficient-klzaveho-trenia