kódové slovo

Text hesla

kódové slovo, angl. codeword — prvok kódu tvorený konečnou postupnosťou znakov kódovej abecedy. V číslicových počítačoch sa používa binárna abeceda so znakmi 0 a 1 a kódové slová s dĺžkou 8, 16, 32, 64 a viac bitov, v Morseovom kóde (→ Morseova abeceda) sa tiež používa binárna abeceda (znaky bodka a čiarka), pričom kódové slová majú dĺžku 1 až 5.

Zverejnené v marci 2017.

Kódové slovo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodove-slovo