kodominancia

Text hesla

kodominancia [lat.] — úplný fenotypový prejav obidvoch alel v géne heterozygota; vzťah medzi dvoma alelami toho istého lokusu, keď sú obidve alely dominantné, vzájomne sa však neovplyvňujú. Príkladom je dedičnosť krvných skupín v systéme AB0 u človeka (krvná skupina AB).

Zverejnené v marci 2017.

Kodominancia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodominancia