kodek

Text hesla

kodek [umelé slovo] — zariadenie alebo program na kódovanie a dekódovanie dátového signálu alebo toku dát (angl. codec, z COder – DECoder i COmpressor – DECompressor). Kodek môže pracovať ako kódovač, keď dátový tok zakóduje do vhodného formátu potrebného na jeho prenos alebo na uloženie alebo ho komprimuje (→ kompresia údajov), alebo ako dekódovač, keď dátový tok dekóduje na prehliadanie, na úpravu alebo na iné použitie. Ako kodek sa často nesprávne označuje štandard na kompresiu audiosignálu alebo videosignálu v digitálnej forme. V skutočnosti napríklad kodek Xvid kóduje videosignál do formátu štandardu MPEG-4 ASP, teda nie MPEG-4 ASP je kodek, ale program Xvid.

Zverejnené v marci 2017.

Kodek [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodek