Kocurany

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kocurany — obec v okrese Prievidza v Trenčianskom kraji v západnej časti Hornonitrianskej kotliny na jej styku so Strážovskými vrchmi, 310 m n. m.; 523 obyvateľov (2021). Územie je budované paleogénnymi pieskovcami, ílovcami a zlepencami, má pahorkatinný reliéf, v okolí obce je odlesnené, inde lesy s prevahou duba, hrabu a borovice.

Obec je písomne doložená v roku 1113 ako Cozuran, 1263 Kozorich, Kozirich, 1275 Kuchure, 1298 Kochyrich, 1324 Kachoral, v rokoch 1752, 1773, 1786 Koczur, v roku 1808 Koczúr, Kocúr, v rokoch 1863 – 88 Kocur, 1892 – 1907 Kocúr, v roku 1913 Kocurány, 1920 Kocúr, Kocurice, 1927 Kocurany.

Patrila Nitrianskemu hradu, neskôr Diviackovcom. V roku 1324 pripadla Leukušovi, synovi Michala Šimoniho, 1348 rodu Motešickovcov, 1440 ju získal Imrich Šimoni, vnuk Leukuša. V roku 1450 prepadol obec Klement z Topoľčian s bratríkmi. v roku 1519 získal časť majetkov Ladislav Rožňa z Mitíc, od 18. stor. patrila opäť Šimoniovcom. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a ovocinárstvom.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícka Kaplnka Panny Márie (20. roky 20. stor.).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 17. marca 2023.

Kocurany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kocurany