Kocka, Ján

Text hesla

Kocka, Ján, 11. 9. 1927 Hnúšťa, okres Rimavská Sobota — slovenský filozof. R. 1952 – 72 pôsobil na Katedre filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, 1972 z politických príčin prepustený, neskôr pracoval v Múzeu pedagogiky pri Pedagogickej knižnici v Bratislave, 1991 rehabilitovaný a znova pôsobil na Filozofickej fakulte UK, od 1993 na dôchodku. Zaoberal sa dejinami európskej a slovenskej filozofie. Autor kníh Gnozeologické základy pojmov (1961) a Otázky dialektiky poznania (1961), spoluzostavovateľ Antológie z diel filozofov, časť Humanizmus a renesancia (1966), 1965 preložil dielo Thomasa Hobbesa O telese (De corpore). R. 1966 – 69 predseda Slovenskej filozofickej spoločnosti.

Zverejnené v marci 2017.

Kocka, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kocka-jan