Kobyly

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kobyly — obec v okrese Bardejov v Prešovskom kraji v Ondavskej vrchovine v Bartošovskej kotline, 370 m n. m.; 856 obyvateľov (2021). Územie je budované flyšovými ílovcami a pieskovcami, má pahorkatiný až vrchovinný reliéf, je prevažne odlesnené, vo východnej časti sú bukové lesy s prímesou borovice.

Obec je písomne doložená v roku 1277 ako villa Kobula, 1319 Kobelye, v rokoch 1319, 1335 Kabalafeulde, v roku 1320 Kabalafolua, 1321 Kabulafolua, 1420 Lofalws, 1427 Lowfalwa, 1429 Gabelli, 1443 Koberdoff, 1452 Gaballi, 1489 Lofalwa alio nomine Kablafalwa, v rokoch 1543, 1567, 1588 Kobelye, Loofalwa, v roku 1589 Kobil alias Lofalua, Loffawla aliter Kobyldorff, 1600 Kobelye, Loofalwa, 1773 Lofalva, Kobula, 1786 Lófalu, Kobula, 1808 Lófalva, Lófalu, Kobilé, v rokoch 1863 – 1913 Lófalu, v roku 1920 Kobyle, Kobulie, 1927 Kobyly.

Od konca 13. stor. patrila Omodejovcom, od roku 1319 šľachticom z Perína. Stala sa centrom panstva, ku ktorému patrilo niekoľko obcí (Kľušov, Klenov, Richvald, Osikov, Bartošovce, Fričkovce, Hertník a krátko aj Šiba a Hervartov). V polovici 15. stor. zabrali obec bratrícke vojská Jana Talafúsa. Začiatkom 16. stor. patrila Zápoľskovcom, Labockovcom a v rokoch 1547 – 1756 mestu Bardejov, potom Klobušickovcom (už od 1687 mali Klobušickovci Kobyly od mesta Bardejov v zálohu, od 1756 natrvalo). Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom koní, neskôr aj košikárstvom, tkaním plátna, furmanstvom a tesárstvom.

Archeologické nálezy: mohyly kultúry východoslovenských mohýl z konca eneolitu.

Stavebné pamiatky: neoklasicistická kúria (polovica 19. stor.), neogotický rímskokatolícky Kostol obetovania Panny Márie (1886, prestavaný 1997), v obci sa nachádza pamätná tabuľa Antona Štefana Ambroseho (1995), ktorý sa tam narodil.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 17. marca 2023.

Kobyly [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kobyly