kobka

Text hesla

kobka [nem.] — malá bezpečne uzavierateľná miestnosť, napr. žalárna kobka, pivničná kobka;

el.tech. časť priestoru krytej kobkovej rozvodne určená na výstroj jednej odbočky a oddelená od priestoru susedných odbočiek medzistenami z nehorľavého materiálu, ktoré sú schopné odolávať účinkom elektrického oblúka a zabrániť rozšíreniu dôsledkov prípadnej havárie z jednej kobky na susedné. Medzistena je najčastejšie tvorená rámom z oceľových uholníkov vyplneným kalofrigovými tehličkami (ľahký ohňovzdorný materiál z impregnovaných pilín), príp. aj betónom alebo oceľovým plechom, a je omietnutá sadrovou omietkou. Podobne je vodorovnou alebo šikmou medzistenou oddelený aj priestor na výstroj odbočky od priestoru pripojenia. Všetky prístroje a spínače sú prístupné iba spredu. Vstup do kobky je uzavretý zákrytovými dverami. Jednotlivé kobky sú prístupné spredu – z chodby pre obsluhu, ale aj zozadu – z chodby na manipuláciu.

Zverejnené v marci 2017.

Kobka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kobka