Koberger, Anton

Popis ilustrácie

Strana z Liber Chronicarum (Norimberskej kroniky), 1493, Bavorská štátna knižnica, Mníchov

Text hesla

Koberger, Anton, aj Koburger, Coberger, Coburger, okolo 1440 Norimberg – 3. 10. 1513 tamže — nemecký kníhtlačiar, vydavateľ a kníhkupec. Pravdepodobne sa vyučil za zlatníka. R. 1470 si založil v Norimbergu tlačiareň, ktorá sa postupne stala jednou z najvýznamnejších nemeckých tlačiarní; bolo v nej 24 tlačiarenských lisov a zamestnávala okolo 100 pracovníkov (tlačiarov, sadzačov, korektorov, písmolejárov, iluminátorov ap.). Koberger spolupracoval aj s inými podnikateľmi na knižnom trhu, zakladal filiálky v Európe (v Benátkach, Miláne, Paríži, vo Viedni, v Lyone) a zamestnával putovných kníhkupcov, čím jeho tlačiareň získala nadregionálny vplyv. Vlastnil aj dve papierne. Od 1490 sa venoval najmä vydavateľskej činnosti a od 1504 predovšetkým kníhkupeckým aktivitám. Z jeho tlačiarne pochádza viac ako 240 tlačí v latinskom a nemeckom jazyku, a to najmä foliantového formátu (→ foliant). K najvýznamnejším patria nemecká Biblia (1483, Koberger-Bibel, aj Koburger-Bibel) a v latinskom a nemeckom jazyku vydaná Liber Chronicarum (Schedelova kronika, Schedelsche Weltchronik, aj Norimberská kronika, Nürnberger Chronik, 1493) nemeckého historika Hartmanna Schedela (*1440, †1514).

Zverejnené v marci 2017.

Koberger, Anton [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koberger-anton