kobaltit

Popis ilustrácie

Kobaltit, Tunaberg, kraj Södermanland, Švédsko

Text hesla

kobaltit [nem.], kobaltín, CoAsS — minerál, sulfid kobaltu a arzénu. Kryštalizuje v rombickej sústave. Často vytvára krásne kryštály, kocky alebo oktaédre (osemsteny), ktorých plochy môžu byť ryhované (podobne ako pri pyrite). Vyskytuje sa aj vo forme zrnitých alebo masívnych agregátov na vysokoteplotných hydrotermálnych žilách a v metamorfovaných horninách. Je biely alebo striebornosivý s nádychom doružova, má kovový lesk a sivočierny alebo červenkastý vryp. Náleziská: Rusko (Jakutsko), Španielsko (Katalánsko), Rumunsko, Azerbajdžan, Švédsko, Albánsko, India (Radžastan), KĽDR, Botswana, Konžská demokratická republika, Zambia, Brazília, Čile, Mexiko (Sinaloa). Na Slovensku sa vyskytuje napr. v Slovenskom rudohorí (Slovinky, Švedlár).

Zverejnené v marci 2017.

Kobaltit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kobaltit