koaxiálny kábel

Text hesla

koaxiálny kábel, súosový kábel — kábel so súosovým (koaxiálnym) usporiadaním vodičov. Vnútorným vodičom môže byť medený drôt vhodnej hrúbky alebo medené lanko, vonkajším pletivo z medených drôtikov alebo trubička zhotovená z medenej alebo z hliníkovej pásky navinutej do prekrývajúcej sa špirály. Medzi vodičmi je dielektrikum z teflonu alebo z polyetylénu.

Z hľadiska prenosu signálov sú koaxiálne káble nesymetrické, pretože vonkajší vodič býva uzemnený. Charakteristická impedancia koaxiálneho kábla závisí od pomeru priemerov vonkajšieho a vnútorného vodiča a pri zanedbateľnom odpore kábla je vyjadrená vzťahom \(Z_0=\sqrt{L/C}\), kde \(L\) je indukčnosť a \(C\) kapacita pripadajúce na jeden meter dĺžky vedenia. Koaxiálne káble sa vyrábajú s charakteristickou impedanciou 50 – 75 Ω. Útlm koaxiálneho kábla závisí od frekvencie, rozmerov a od permitivity dielektrika. Koaxiálne káble väčších priemerov majú menší útlm.

Zverejnené v marci 2017.

Koaxiálny kábel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koaxialny-kabel