koaličná vojna

Text hesla

koaličná vojna — vojna pripravovaná a vedená koalíciou štátov proti inému štátu alebo štátom zvyčajne s presným vymedzením vojensko-politických cieľov. Je charakteristická rôznymi formami účasti štátov koalície, ktoré vychádzajú z politických priorít a vojensko- ekonomických možností jej členov.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 20. decembra 2017.

Koaličná vojna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koalicna-vojna