Knudsen, Martin

Text hesla

Knudsen, Martin (Hans Christian), 15. 2. 1871 Hasmark, ostrov Fyn – 27. 5. 1949 Kodaň, pochovaný v Hasmarku — dánsky fyzik a oceánograf. R. 1896 ukončil štúdium na univerzite v Kodani, kde 1912 – 42 pôsobil ako profesor (1927 – 28 rektor univerzity). R. 1912 – 14 bol jeho asistentom N. Bohr. R. 1917 – 46 sekretár Dánskej kráľovskej akadémie vied.

Zaoberal sa najmä kinetickou teóriou plynov a skúmal vlastnosti plynov pri nízkych tlakoch. R. 1910 skonštruoval špeciálny vákuometer (Knudsenov vákuometer). Ako prvý podal nepriamy dôkaz platnosti Maxwellovho rozdelenia rýchlostí molekúl. Aktívne sa zaoberal fyzickou oceánografiou a vyvinul metódy na určovanie vlastností morskej vody. Autor Hydrologických tabuliek (Hydrological Tables, 1901) a knihy Kinetická teória plynovNiektoré moderné aspekty (The Kinetic Theory of Gases – Some Modern Aspects, 1934).

Zverejnené v marci 2017.

Knudsen, Martin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knudsen-martin