Knor, Martin

Text hesla

Knor, Martin, 25. 1. 1967 Martin — slovenský matematik. Od 1991 pôsobí na Stavebnej fakulte STU v Bratislave; 2010 prof. Zaoberá sa teóriou grafov, najmä hranovými grafmi (a ich zovšeobecneniami) a problematikou vnárania grafov do plôch. Autor monografie Heawoodova hypotéza a blokové plány (2009), učebníc Aplikovaná matematika. Optimalizačné metódy (2004) a Deskriptívna geometria (Descriptive geometry, 2009), mnohých skrípt a vyše 90 vedeckých článkov prevažne s medzinárodným citačným ohlasom.

Zverejnené v marci 2017.

Knor, Martin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knor-martin