knižničná veda

Text hesla

knižničná veda, angl. Library Science — veda zameraná na výskum teoretických a praktických problémov knižníc, knižničných procesov a pôsobenia knižníc v sociálnej komunikácii, pri výmene poznatkov a informácií. Na Slovensku sa termín knižničná veda spočiatku považoval za synonymum termínu knihoveda (bibliológia), od konca 60. rokov 20. stor. sa knižničná veda chápe ako jedna zo súčastí knižničnej a informačnej vedy.

Zverejnené v marci 2017.

Knižničná veda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznicna-veda