Knižnica Učenej spoločnosti malohontskej

Text hesla

Knižnica Učenej spoločnosti malohontskej, aj Verejná knižnica Malohontského seniorátu — verejná knižnica založená 1808 v Nižnom Skálniku na podnet M. Holka ml. a J. Feješa pod správou Učenej spoločnosti malohontskej. Stala sa vzdelávacím a vedeckoinformačným činiteľom, centrom literárnych úsilí a miestom diskusií o aktuálnych problémoch tvorivej literárnej činnosti. Jej fond tvorilo vyše 3 tis. zväzkov. Pôvodne bola umiestnená v Nižnom Skálniku v dome J. Feješa, 1831 premiestnená do Rimavskej Soboty, kde zostala do 1. tretiny 20. stor., odkiaľ ju prevzala Matica slovenská; v súčasnosti súčasť fondov Slovenskej národnej knižnice; 2014 vyhlásená za historický knižničný fond.

Zverejnené v marci 2017.

Knižnica Učenej spoločnosti malohontskej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznica-ucenej-spolocnosti-malohontskej