Knižnica Michala Rešetku

Text hesla

Knižnica Michala Rešetku — slovenská historická knižnica. Pôvodná zbierka kníh slovenského literárneho historika, bibliografa a zberateľa M. Rešetku v Hornej Súči, kde 1831 – 54 pôsobil ako kňaz. Knižnica obsahovala takmer tisíc slovenských kníh a rukopisov a vyše 600 inojazyčných zväzkov. Rešetka považoval svoju zbierku za verejnú, a preto sa pokladá za prvú slovenskú národnú knižnicu. Po založení Matice slovenskej (MS, 1863) ju jej prvý predseda Š. Moyzes získal do matičných zbierok, spočiatku bola uložená v Banskej Bystrici, po 1869 prevezená do Martina, po zatvorení MS (1875) do Nitry a Budapešti, po obnovení MS (1919) opäť prevezená do Martina, kde (spolu s Knižnicou M. Hamuljaka) vytvorila základ fondov Knižnice MS, resp. v súčasnosti fondov Slovenskej národnej knižnice; 2001 vyhlásená za historický knižničný fond. Takmer z tisíczväzkovej, čisto slovenskej Rešetkovej knižnice sa však zachovalo len torzo. V jej fonde sa nachádzajú tlače zo 16. – 19. stor. z oblasti teológie, krásnej literatúry, histórie, jazykovedy, hospodárstva a prírodných vied i učebnice pre rôzne typy škôl. Zrekonštruovaná časť fondu je aj zdigitalizovaná.

Zverejnené v marci 2017.

Knižnica Michala Rešetku [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznica-michala-resetku