Knižnica Martina Hamuljaka

Text hesla

Knižnica Martina Hamuljaka — slovenská historická knižnica, pôvodne osobná knižnica vedúcej osobnosti mladšej bernolákovskej generácie, M. Hamuljaka, ktorý jej vybudovaniu venoval podstatnú časť života. Pozostávala z viac ako 3-tis. kníh (prevažne diela vlastivedného charakteru, slovaciká, bohemiká, slaviká) a z množstva rukopisov. Hamuljak ju krátko pred smrťou venoval vtedy ešte neexistujúcej Matici slovenskej. Jej osudy po Hamuljakovej smrti boli veľmi dramatické, preto sa nezachovala ako celok, v súčasnosti sú niektoré jej knižničné dokumenty súčasťou zbierok Slovenskej národnej knižnice v Martine a spolu s Knižnicou M. Rešetku tvoria základ jej fondov; 2001 vyhlásená za historický knižničný fond.

Zverejnené v marci 2017.

Knižnica Martina Hamuljaka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznica-martina-hamuljaka