Knižnica kardinála Casanatu

Popis ilustrácie

Interiér Knižnice kardinála Casanatu, začiatok 18. stor., Rím

Text hesla

Knižnica kardinála Casanatu [kasa-], tal. Biblioteca Casanatense — štátna knižnica v Ríme založená 1701 dominikánmi z kláštora Santa Maria sopra Minerva. Jej základ tvorila zbierka (25-tis. zväzkov tlačených dokumentov, 1 125 rukopisov prevažne teologického charakteru) kardinála Girolama Casanatu (Casanata aj Casanate, Casanatta, *1620, †1700). V súčasnosti je súčasťou Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) a jej fond obsahuje 400-tis. zväzkov kníh, 6-tis. rukopisov a vyše 2-tis. inkunábulí.

Zverejnené v marci 2017.

Knižnica kardinála Casanatu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznica-kardinala-casanatu