Knižnica archeológie a dejín umenia

Text hesla

Knižnica archeológie a dejín umenia, tal. Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, BiASA — najväčšia vedecká knižnica v Taliansku zameraná predovšetkým na literatúru z oblasti archeológie, dejín umenia a divadla i na krásnu literatúru. Založená 1875, od 1922 súčasť Národného ústavu archeológie a dejín umenia (Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte), od 1967 verejná knižnica, od 1975 patrí pod ministerstvo kultúry. Akvizícia je zabezpečovaná najmä darmi od popredných vedcov a literátov, prvý veľký knižný dar (15-tis. zväzkov) dostala 1915 od senátora, kniežaťa Fabrizia Ruffa (Ruffo di Motta Bagnara, *1843, †1917), v súčasnosti uschováva vyše 380-tis. knižných zväzkov, 3 500 periodík, 66-tis. mikrofišov a 400 CD-ROM-ov, ako aj veľké množstvo inkunábulí a tlačí zo 16. a 17. stor. Od 1922 sídli v renesančnom Benátskom paláci (Palazzo Venezia, 1467) v Ríme.

Zverejnené v marci 2017.

Knižnica archeológie a dejín umenia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznica-archeologie-dejin-umenia