Knižnica

Text hesla

Knižnica — slovenský časopis pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, ochranu dokumentov, biografistiku, archív a múzeum knihy, knižnej grafiky a literárnych pamiatok. Vydávaný od 2000 Slovenskou národnou knižnicou v Martine ako pokračovateľ časopisu Knižnice a informácie, ktorý vychádzal 1991 – 2002.

Zverejnené v marci 2017.

Knižnica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznica-0