knižné dosky

Popis ilustrácie

Knižné dosky na väzbu V8

Text hesla

knižné dosky — obal knižného bloku pri tuhej (tvrdej) knižnej väzbe. Pozostáva z dvoch lepenkových prírezov (predného a zadného) a z chrbátnika (prúžok lepenky alebo kartónu umiestnený s odsadením medzi lepenkovými prírezmi), ako aj z knihárskeho plátna (väzba V8), z papiera (väzba V8a, V8b) alebo z iného materiálu (väzba V8c), ktorým sú potiahnuté. Knižné dosky sú spojené s knižným blokom predsádkami (dvojlist z pevnejšieho papiera). Na spevnenie sa knižné dosky môžu v chrbte vylepiť papierom. Pri väzbe V7 s kombinovaným poťahom sú lepenkové prírezy spojené s chrbátnikom plátnom len v oblasti knižného chrbta a predný a zadný lepenkový prírez sú samostatne prelepené potlačeným papierom. Skompletizované knižné dosky sa zvyčajne potláčajú alebo razia.

Zverejnené v marci 2017.

Knižné dosky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knizne-dosky