knižná zložka

Popis ilustrácie

Osemstranový tlačový hárok poskladaný do knižnej zložky krížovým lomom

Text hesla

knižná zložka — knižný hárok (časť tlačového hárka) poskladaný krížovým (knižným) lomom (→ skladanie hárkov). Kompletný súbor poznášaných knižných zložiek tvorí knižný blok. Štandardná veľkosť knižnej zložky je 16 strán, býva však aj menšia, napr. 2 strany (1 list, len pri lepenej knižnej väzbe V2), 4 strany alebo 8 strán. Ak má knižná zložka 32 strán, musí byť štvrtý lom perforovaný, aby z nej bolo možné vytlačiť vzduch, keďže v takom prípade sú niektoré strany uzavreté zo štyroch strán. Každá knižná zložka je opatrená chrbtovou značkou (signatúrou), t. j. poradovým číslom zložky a (alebo) grafickým prvkom, ktorý uľahčujú vizuálnu kontrolu (kolacionovanie) kompletnosti knižného bloku (správneho poradia jednotlivých knižných zložiek bez duplicity alebo bez vynechania).

Zverejnené v marci 2017.

Knižná zložka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knizna-zlozka