Knižná revue

Popis ilustrácie

Logo dvojtýždenníka Knižná revue

Text hesla

Knižná revue — dvojtýždenník venovaný knižnému dianiu a knižnej kultúre na Slovensku. Založený 1990, vydávaný Literárnym informačným centrom v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky. Ťažisko obsahovej náplne je v informačnej, kritickej a reflexívnej oblasti, ktoré vyvážene odzrkadľuje knižné dianie a vývoj knižnej kultúry na Slovensku. Základnými prvkami prezentujúcimi tento cieľ sú informatívne recenzie o aktuálnych dielach a najpredávanejších knihách v slovenských kníhkupectvách, propagácia knižných a literárnych podujatí a ukážky z pripravovaných kníh. Knižná revue oboznamuje s činnosťou vydavateľstiev, kníhkupectiev a knižníc. Najnovšie knihy predstavuje formou anotácií, recenzií a bibliografických údajov.

Zverejnené v marci 2017.

Knižná revue [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knizna-revue