Kniha múdrosti

Text hesla

Kniha múdrosti, skr. Múd, aj Šalamúnova múdrosť, gr. Sofia Salomónos, lat. Liber Sapientiae — deuterokánonická (apokryfná) kniha Starého zákona (Starej zmluvy; → Biblia); k apokryfom patrí aj v judaizme (nie je zaradená v hebrejskom kánone). Jej autorstvo pripisované tradíciou kráľovi Šalamúnovi nie je vyjasnené, pravdepodobne ju napísal okolo 80 – 30 pred n. l. helenistický Žid žijúci v diaspóre v egyptskej Alexandrii. Má poučný charakter a jej cieľom je posilnenie viery židov v diaspóre vystavených rôznym filozoficko-náboženským prúdom a nadviazanie dialógu s pohanmi. Opisuje múdrosť a chváli ju ako cnosť.

Zverejnené v marci 2017.

Kniha múdrosti [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniha-mudrosti