Knies, Karl

Text hesla

Knies [knís], Karl (Gustav Adolf), 29. 3. 1821 Marburg – 3. 8. 1898 Heidelberg — nemecký ekonóm a štatistik. R. 1846 získal doktorát na univerzite v Marburgu, kde prednášal históriu, filozofiu a teológiu. Pre svoj nesúhlas s vládnou politikou emigroval do Švajčiarska, po návrate 1855 – 65 profesor politických vied na univerzite vo Freiburgu, 1865 – 96 na univerzite v Heidelbergu.

Jeden zo zakladateľov nemeckej staršej historickej školy. Pri skúmaní ekonomických javov a procesov presadzoval historický prístup, odmietal platnosť všeobecných zákonov a všeobecných vývojových tendencií v spoločnosti. Zaoberal sa otázkami peňazí a úverov. Autor prác Štatistika ako samostatná veda (Die Statistik als selbständige Wissenschaft, 1850), Katolícka hierarchia (Die katholische Hierarchie, 1852), Politická ekonómia z hľadiska historickej metódy (Die politische Ökonomie vom Standpunkt der geschichtlichen Methode, 1853), Železnice a ich vplyv (Die Eisenbahnen und ihre Wirkungen, 1853), Telegraf ako dopravný prostriedok (Der Telegraph als Verkehrsmittel, 1857), Peniaze a úver (Geld und Kredit, 1873) a i.

Zverejnené v marci 2017.

Knies, Karl [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knies-karl