kňažka

Text hesla

kňažka — v polyteistických náboženstvách žena zasvätená určitému, zvyčajne ženskému božstvu a vykonávajúca kultové úkony pri náboženských obradoch. V niektorých kultoch kňažky vykonávali obrad formou kultového pohlavného styku (→ hieros gamos; → sakrálna prostitúcia), v iných boli, naopak, povinné zachovať panenstvo (napr. vestálky v antickom Ríme).

Zverejnené v marci 2017.

Kňažka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knazka