Kmeť, Daniel Matej

Text hesla

Kmeť, Daniel Matej, aj Kmeth, 15. 1. 1783 Brezno – 20. 6. 1825 Košice — slovenský astronóm. Študoval na piaristických gymnáziách v Brezne, Podolínci a Trenčíne, kde 1799 vstúpil do piaristickej rehole a 1801 zložil rehoľné sľuby. R. 1805 – 07 študoval filozofiu vo Vacove (dnes Vác, Maďarsko), 1807 – 09 teológiu v Nitre, 1810 – 12 astronómiu na univerzite v Pešti (dnes súčasť Budapešti), 1807 vysvätený za rehoľného kňaza. R. 1801 – 04 pôsobil ako učiteľ na rehoľnom gymnáziu v Krupine, potom v Kőszegu a vo Vacove, 1812 – 23 asistent v univerzitnom astronomickom observatóriu v Budíne (dnes súčasť Budapešti), 1823 – 25 učiteľ matematiky a vierouky na Košickej kráľovskej akadémii. R. 1813 – 15 sa podieľal na výstavbe univerzitnej hvezdárne Urania v Budíne. Plán postaviť observatórium v Košiciach nestihol uskutočniť. Autor diel Observationes astronomicae... (1821), v ktorom zhrnul svoje astronomické pozorovania z 1816 – 20 a meteorologické pozorovania z 1811 – 20, Astronomické pozorovania... (Astronomische Beobachtungen..., 1823), v ktorom sa zameral na určovanie zenitu a pozorovanie priamych východov stálic, a Astronomia popularis... (1823), v ktorom podáva známe informácie o vesmíre, o vzdialenosti planét od Slnka i o gravitácii, ako aj vtedajšie názory na slnečnú sústavu.

Zverejnené v marci 2017.

Kmeť, Daniel Matej [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kmet-daniel-matej