klzné ložisko

Text hesla

klzné ložisko — ložisko na uloženie čapu hriadeľa, pri ktorom je čap v priamom styku s materiálom ložiska (čap sa v ložisku kĺže, odtiaľ názov). Čap je uložený v panve ložiska v puzdre alebo v puzdre s výstelkou, pri jeho pohybe (otáčaní) vzniká trenie, preto je potrebné účinné mazanie ložiska. Mazací olej je v ložisku rozvádzaný pomocou otvorov a drážok v jeho puzdre. Z hľadiska mazania sa klzné ložiská rozdeľujú na hydraulické a pneumatické. Hydraulické klzné ložiská sú hydrodynamické (olejový film medzi klznými plochami čapu a ložiska sa vytvára v dôsledku otáčania zaťaženého hriadeľového čapu, preto je na jeho vytvorenie potrebná dostatočná rýchlosť otáčania čapu), hydrostatické (olejový film sa vytvára pomocou vonkajšieho zdroja – čerpadla, preto je nezávislé od otáčania čapu) a samomazné (panva ložiska je napustená olejom, ktorý pri otáčaní čapu vystupuje na plochy čapu a puzdra a vytvára film). Pri pneumatických klzných ložiskách spĺňa funkciu olejového filmu vzduchový vankúš. Výhodou klzných ložísk je presné uloženie hriadeľov a tlmenie chvenia a rázov, ich nevýhodou nevyhnutnosť prívodu maziva a pri nedostatočnom mazaní nebezpečenstvo zadierania.

Zverejnené v marci 2017.

Klzné ložisko [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klzne-lozisko