Kľušov

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kľušov — obec v okrese Bardejov v Prešovskom kraji v malej kotline v severozápadnej časti Ondavskej vrchoviny, 317 m n. m.; 1 081 obyvateľov (2021); miestne časti: Kľušov, Kľušovská Zábava. Na mäkších flyšových horninách bola vyerodovaná kotlinka s mierne zvlneným reliéfom. Územie je prevažne odlesnené, vyššie položená časť na severovýchode je zalesnená.

Obec je písomne doložená v roku 1319 ako rivulus Lukawycha, 1332 Senvalt, 1355 Seunuald, 1427 Clusso, 1439 Schiwalth, 1443 Cluszowa Shonwalt, 1446 Swewalth, Cluse, Cluso, 1449 Kluso aliter Scheinwald, 1451 Swewalth, Cluse, Cluso, 1496 Schonualt, v rokoch 1543, 1567, 1588 Clusso, v roku 1589 Kluschow alias Schöwalt, 1600 Clusso, 1773 Klyussó, Klussow, 1786 Klúschó, 1808 Klúsó, Klússow, 1863 Klusó, v rokoch 1873 – 82 Klyusó, 1888 – 1902 Klyussó, 1907 – 13 Kolossó, v roku 1920 Kľušov.

Bola založená na zákupnom práve na území panstva Kobyly. V roku 1319 patrila šľachticom z Perína, koncom 15. stor. Bardejovu, v 16. stor. Zápoľskovcom a Bornemisovcom, od 17. stor. Klobušickovcom. V 30. rokoch 14. stor. je tam písomne doložená existencia fary. Obyvatelia sa zaoberali výrobou šindľov, kolovrátkov a dreveného náradia.

Archeologické nálezy: mohyly a ojedinelé nálezy kamennej industrie kultúry východoslovenských mohýl z konca eneolitu s presahom do katastra susednej obce Kobyly.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Cyrila a Metoda (1970 – 72, rekonštruovaný 2001 – 02).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 16. marca 2023.

Kľušov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klusov