kľukový mechanizmus

Text hesla

kľukový mechanizmusstroj. zariadenie na premenu priamočiareho vratného pohybu na otáčavý a naopak. Tvorí súčasť piestových hnacích (spaľovacích zážihových a vznetových motorov) a hnaných (piestových čerpadiel, kompresorov, kľukových lisov ap.) strojov. Jednoduchý kľukový mechanizmus sa skladá z piesta, ojnice a kľukového hriadeľa, ktoré sú navzájom spojené čapmi. Piest, na ktorý pôsobí tlak kvapaliny, pary alebo plynu v pracovnom priestore (valci) stroja, vykonáva priamočiary vratný pohyb (nahor a nadol). Ojnica, ktorej pohyb je zložený z posuvného pohybu a kývavého pohybu, prenáša sily medzi piestom a kľukovým hriadeľom, a tým umožňuje previesť vratný pohyb piesta na otáčavý pohyb kľukového hriadeľa, prostredníctvom ktorého sa pohyb prenáša na ďalšie pohyblivé časti stroja (napr. pri automobiloch cez spojku na prevodovku, ale aj cez klinový remeň alebo reťaz napr. na pohon rozvodového hriadeľa, vodného čerpadla, ventilátorov chladenia i klimatizácie ap.).

Zverejnené v marci 2017.

Kľukový mechanizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klukovy-mechanizmus