Klös, Jakub st.

Popis ilustrácie

Jakub Klös st., ukážka tlače z knihy J. Bocatia Hungaridos libri poematum V, 1599, Bardejov

Text hesla

Klös, Jakub, st., aj Kles, Klez, Kloes, Kloez, Klöss, Iacobus, 2. pol. 16. stor. Sibiu, Rumunsko – jún 1618 Bardejov — druhý kníhtlačiar v Bardejove (popri D. Gutgeselovi), otec Jakuba Klösa ml., zať V. Mančkoviča a neskôr D. Gutgesela. Najskôr pracoval ako kníhtlačiarsky pomocník V. Mančkoviča vo Vizsoly (dnes v Maďarsku), potom vedúci tlačiarne G. Heltaia v Kluži (Rumunsko). R. 1597 si v Bardejove založil dielňu s vlastným vybavením, 1599 ju rozšíril o dielňu svojho zomretého tesťa D. Gutgesela, 1614 – 16 popritom viedol filiálku v Levoči. Od 1608 – 09 používal v Bardejove matrice, písmo i ozdoby z vizsolyskej tlačiarne (po Mančkovičovej smrti bol jej majiteľom).

V kníhtlačiarskej činnosti obsahovo i autorsky nadväzoval na D. Gutgesela. Vydal a vytlačil básne a spisy humanistu J. Bocatia Elegiae duae (1598) a Hungaridos libri poematum V (Päť kníh uhorských básní, 1599), náboženské a polemické spisy Alberta Grawera (*1575, †1617) Vojna (Bellum, 1597) a Disputationes (1598), spisy Andreja Mudroňa (Andreas Mudronius), Pavla Malusa-Jablonovského, S. Melíka, Abraháma Christianiho (*1561, †1619) a Abraháma Cebaniho (*okolo 1580, †po 1638), ako aj grécko-latinsko-maďarské Adagia (Adagiorum..., 1598) od Jánosa Baranyaia Decsiho (*asi 1560, †1601), apológie a drobné tlače. Vytlačil aj uznesenia Žilinskej synody z 1610. Mylne mu bola pripisovaná tlač slovenského prekladu Malého katechizmu M. Luthera, tzv. druhého bardejovského katechizmu z 1612, čo však najnovšie výskumy vylúčili (predpokladá sa tlač v Prahe alebo v Olomouci). Spolu vytlačil viac ako 50 titulov v latinskom, nemeckom i v maďarskom jazyku. V tlačiarni vyšla aj zbierka k jeho úmrtiu Epicedia in obitum Jacobi Klös (1618). Používal kolofón, v ktorom sa miesto vydania Bardejov (BARTPHAE) nachádza v ozdobnej drevorezovej kartuši, v niektorých skorších tlačiach nie je uvedené meno tlačiara.

Zverejnené v marci 2017.

Klös, Jakub st. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klos-jakub-st