Klokočov

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Klokočov — obec v okrese Čadca v Žilinskom kraji v Turzovskej vrchovine na hranici s Českom, 540 m n. m.; 2 287 obyvateľov (2021); miestne časti: Hlavice, Hrubý Buk, Javorová, Klin, Klokočov, Kornica, Riečky, Rybárie, Vrchpredmier. Územie je budované flyšovými horninami s prevahou pieskovcov, má vrchovinný až hornatinný reliéf, je prevažne zalesnené (najmä smrekovými porastmi). V katastri obce sa nachádzajú národná prírodná rezervácia Malý Polom a prírodné rezervácie Klokočovské skálie (vyhlásená 1973, rozloha 6,1 ha; ochrana skalnej steny pieskovcov a zlepencov vo flyšovom pásme s výskytom unikátnej guľovitej odlučnosti) a Polková (vyhlásená 1993, rozloha 5,1 ha; ochrana zriedkavého biotopu oligotrofných rašelinných lúk).

Obec vznikla v roku 1954 vyčlenením niekoľkých osád (kopaníc) z obce Turzovka. Po roku 1956 sa začala jej rozsiahlejšia výstavba. Obyvatelia sa zaoberali chovom dobytka, drotárstvom a domácimi remeslami.

Stavebné pamiatky: secesný rímskokatolícky Kostol najsvätejšieho srdca Ježišovho s neogotickými prvkami (1918 – 28), pamiatkovo chránená zóna ľudovej architektúry – osada Do Kršle (roľnícky dvor so zrubovými ľudovými domami a hospodárskymi budovami z konca 19. až z polovice 20. stor.).

V obci sa nachádza pamätná tabuľa (2005) Pavla Hrtusa Jurinu, ktorý sa tam narodil.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 16. marca 2023.

Klokočov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klokocov