klinový remeň

Text hesla

klinový remeň — remeň spájajúci remenice hnacieho a hnaného hriadeľa v remeňovom prevode na prenos krútiaceho (točivého) momentu z hriadeľa na iný s ním rovnobežný a nie príliš vzdialený hriadeľ. V priereze má tvar rovnoramenného lichobežníka. Skladá sa z gumeného jadra, ťažnej textilnej vrstvy, gumeného nárazníka a z jednej alebo z dvoch vrstiev obalu z gumotextilu, ktorý ho chráni pred mechanickým a chemickým poškodením. Tvar a rozmery klinového remeňa sú normalizované. Na prenos väčšieho výkonu sa používa niekoľko vedľa seba umiestnených klinových remeňov.

Zverejnené v marci 2017.

Klinový remeň [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klinovy-remen