klinický

Text hesla

klinický [gr. > lat.] — lek.

1. súvisiaci s určitým ochorením a s jeho príznakmi; charakteristický pre určité ochorenie, resp. vznikajúci ako dôsledok ochorenia (→ klinický obraz);

2. vzťahujúci sa na kliniku, uskutočňovaný alebo vykonávaný na klinike.

Zverejnené v marci 2017.

Klinický [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klinicky