Klin nad Bodrogom

Text hesla

Klin nad Bodrogom, Bodrogszög — obec v okrese Trebišov v Košickom kraji v juž. časti Východoslovenskej roviny na rieke Bodrog, 97 m n. m.; 212 obyvateľov, 50,5 % slovenskej, 45,8 % maďarskej národnosti (2015). Rovinné, prevažne odlesnené územie, pozdĺž Bodrogu a jeho mŕtvych ramien zachované lužné lesy; v chotári obce pri výtoku Bodrogu zo Slovenska sa nachádza najnižšie položené miesto SR, 94,3 m n. m.

Obec písomne doložená 1322 ako Zwgh, 1329 Zek, 1332 – 35 Geg, Zeg, 1380 Zegh, 1487 Zewgh, 1526 Zegy, 1773 Szögh, 1786 Sögh, Sega, 1808 Szög, Szeg, 1863, 1882 – 1913 Bodrogszög, 1920 Bodrogsek, 1927 – 48 Bodrogszög, 1948 – 60 Klín nad Bodrogom, 1973 Klín nad Bodrogom, Klin nad Bodrogom, 1990 Klin nad Bodrogom.

Pôvodne patrila Bokšovcom, neskôr sečovskej vetve tohto rodu. R. 1322 sa v obci spomína hrad a 1332 – 35 je tam písomne doložená existencia farnosti. R. 1939 – 44 pripojená k Maďarsku. R. 1960 – 90 pričlenená k obci Streda nad Bodrogom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a vinohradníctvom.

Stavebné pamiatky: v záplavovom území rieky Bodrog ranogotický rímskokatolícky Kostol zjavenia Pána (koniec 13. stor., v 18. stor. opustený, pustol, 1849 obnovený, 1907 zatvorený, od 2004 rekonštruovaný) so zvonicou zo 17. stor.

Text hesla

Klin nad Bodrogom, Bodrogszög — obec v okrese Trebišov v Košickom kraji v juž. časti Východoslovenskej roviny na rieke Bodrog, 97 m n. m.; 212 obyvateľov, 50,5 % slovenskej, 45,8 % maďarskej národnosti (2015). Rovinné, prevažne odlesnené územie, pozdĺž Bodrogu a jeho mŕtvych ramien zachované lužné lesy; v chotári obce pri výtoku Bodrogu zo Slovenska sa nachádza najnižšie položené miesto SR, 94,3 m n. m.

Obec písomne doložená 1322 ako Zwgh, 1329 Zek, 1332 – 35 Geg, Zeg, 1380 Zegh, 1487 Zewgh, 1526 Zegy, 1773 Szögh, 1786 Sögh, Sega, 1808 Szög, Szeg, 1863, 1882 – 1913 Bodrogszög, 1920 Bodrogsek, 1927 – 48 Bodrogszög, 1948 – 60 Klín nad Bodrogom, 1973 Klín nad Bodrogom, Klin nad Bodrogom, 1990 Klin nad Bodrogom.

Pôvodne patrila Bokšovcom, neskôr sečovskej vetve tohto rodu. R. 1322 sa v obci spomína hrad a 1332 – 35 je tam písomne doložená existencia farnosti. R. 1939 – 44 pripojená k Maďarsku. R. 1960 – 90 pričlenená k obci Streda nad Bodrogom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a vinohradníctvom.

Stavebné pamiatky: v záplavovom území rieky Bodrog ranogotický rímskokatolícky Kostol zjavenia Pána (koniec 13. stor., v 18. stor. opustený, pustol, 1849 obnovený, 1907 zatvorený, od 2004 rekonštruovaný) so zvonicou zo 17. stor.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Klin nad Bodrogom [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-09-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klin-nad-bodrogom